UDMELDING VEDR. DET SENESTE FANFORBUD

ULOGISK OG UDEN VIRKNING
October 2, 2022

Alle FCK-fans må efterhånden være bekendt med den udmelding, der kom fra Divisionsforeningen sidste torsdag, om at udebaneafsnittet vil være lukket til det kommende derby. En chokerende beslutning, som på tværs af fangrupper (se bl.a. udmelding fra FCKFC på FCKFC.dk) og fan-segmenter er blevet mødt med forståelig undren og stor frustration. En beslutning der på tragikomisk vis medfører, at dét, at et hjemmehold ikke kan garantere for sikkerheden, resulterer i en sportslig fordel for selvsamme hjemmehold. En konkurrenceforvridende beslutning, der i vores øjne er ligeså blottet for logik som den vil være for virkning, og som står i skærende kontrast til justitsministerens egen udtalelse dags dato, om at løsningen er ”tiltag, der skal være med til at sætte en stopper for den ene procent fodboldbøller, så fodboldfesten forbliver en fest for de 99 procent”. Med dette tiltag straffer man i stedet de 99%, uden nogen forebyggende virkning for den ene procent. Det er imponerende, hvor meget det skriger til himlen.

Rekordhøje tilskuertal. Rekordhøje tryghedsmålinger. Rekordlave antal anholdelser og sigtelser. Dette er alt sammen ”overskrifter”, der retvisende kunne sættes på beskrivelsen af fanmiljøet i F.C. København anno 2022. Det er både blevet festligere, fredeligere og mere trygt at tage til en FCK-kamp, både på hjemmebane og udebane, end det var for både 5 og 10 år siden. Denne positive udvikling skyldes hverken restriktioner, forbud, away-kort eller lovpakker. Derimod kan den positive udvikling tilskrives en årelang og vedvarende konstruktiv dialog mellem alle relevante aktører i og omkring FCK og fanmiljøet i København. Dette er der enighed omkring, både blandt os og klubben. En udvikling, og et arbejde, somvi frygter man fra myndighedernes side er i gang med at smide ud ad vinduet.

At der skal være en lovgivning på plads, som har til hensigt at understøtte klubbernes behov i deres arbejde med at sikre sikkerheden til fodboldkampe, giver naturligvis fin mening. På samme måde skal Divisionsforeningen selvfølgelig også træde til, hvis klubberne søger hjælp ift. denne opgave. Der er dog intet belæg for, at lukkede udebaneafsnit, politidikterede stadionkapaciteter eller andre kollektive straffe, hvor man skyder gråspurve med kanoner, vil have en positiv effekt. Tværtimod er der masser af eksempler på det modsatte, både nationalt og internationalt. Det er derfor også positivt, at der i dagens offentliggjorte rapport fra ”ekspertgruppen” fremgår, at ”der i drøftelserne har været fokus på, at tiltag skal målrettes mod dem, der forårsager uroligheder og udøver kriminalitet i forbindelse med fodboldkampe, og at det i videst muligt omfang skal undgås, at tiltag rammer almindelige fodboldfans”. Det forekommer derfor mildest talt ulogisk og meningsløst, at man har valgt at forbyde udebanefans til næste derby, og at selvsamme ”ekspertgruppes” forslagskatalog indeholder et forslag om, at politiet kollektivt skal kunne udelukke både ude- og hjemmebane fans fra stadion; både nationalt såvel som til internationale(!) kampe. Det eneste positive i den forbindelse er dog, at begge disse tiltag møder skarp modstand fra klubberne og de officielle fanklubber - en modstand vi på kraftigste vis tilslutter os, og som vi håber myndighederne vil tage yderst alvorligt.  

Vi har forståelse for, at man som myndigheder/politikere ønsker at forebygge de episoder, der på det seneste har fået stor fokus i medierne. Vi er dog meget uenige i midlet, som man anvender i forsøget på at opnå dette mål. Hverken nedsættelsen af en “ekspertgruppe”, uden involvering af fanforskere eller uofficielle fangrupper, eller implementeringen af endnu et kollektivt fanforbud i rækken, vil have den ønskede effekt. At Divisionsforeningen symbolsk vælger at kalde straffen for ”en sikkerhedsmæssig foranstaltning” - i stedet for en straf - ændrer ikke på dette. Med kollektive straffe af udefans, og lignende tiltag, risikerer man i stedet at kvæle udviklingen i den positive fankultur vi alle elsker. Dette samtidigt med, at man i bedste fald ingen virkning opnår på den del af fankulturen man ønsker at bekæmpe, og i værste fald ender med at understøtte den ved at kriminalisere de positive dele af fanmiljøet.

Vi er enige med Claus Thomsen i at Divisionsforeningen og politiet har et ansvar for at sørge for et ordentligt sikkerhedsniveau. Vi er derimod grundlæggende uenige om, hvordan dette ansvar forsøges løftet. Kollektive restriktioner kan ikke veje op for jeres inkompetence.

Vi ses senere, og ikke mindst den 16. oktober. Mere info om kampdagen følger.

/ Sektion 12 Foreningen & Urban Crew

Tag med København i Europa - Trabzonspor away!

FLY, BUSTRANSPORT OG KAMPBILLET INKLUDERET!
August 8, 2022

Tilmeld dig via fckfc.dk!

D. 24. august spiller København i Trabzonspor, i den afgørende kamp for Champions League; den sværest mulige lodtrækning for vores klub. Vores opbakning er uvurderlig, både ude såvel som hjemme, når vi rejser Danmark og Europa rundt, og den dag er bestemt ingen undtagelse.

Da turen til Trabzonspor er udfordrende rent logistisk, har vi i S12 Foreningen og FCKFC, sammen med F.C. Københavns ledelse, arbejdet intenst på et fan-fly dedikeret til dig og dine medfans, så vi kan sikre den fornødne opbakning for vores klub. De specifikke detaljer omkring tilmelding til flyet kommer snarest; turen vil være ud og hjem samme dag.

Der er fra vores side en stor risiko forbundet ift. et økonomisk tab med denne satsning i kampen for F.C. København i Europa, og i den forbindelse har vi to opfordringer, som vi håber man i Københavns fanmiljø vil støtte op om;

- Gør alt hvad du kan for at tage med på turen; din opbakning er vigtig for klubben, og for dit eget vedkommende, så det er den slags kampe man husker, når man om mange år tænker tilbage på de største oplevelser. Dette er ikke turen man vil misse, eller de kroner man vil spare. Hvem ville ikke gerne have været i APOEL eller Amsterdam, da vi kvalificerede os til CL?

- Har du ikke mulighed for at tage med, så kan du støtte dine medfans i turen derned; der er brug for at vi løfter i flok som samlet fanmiljø, og det er din mulighed for at hjælpe til med, at flyet kan lade sig gøre og prisen holdes nede. Det er en ekstremt afgørende hjælp i realiseringen af, at vi kan sende fans ned og støtte holdet, i så afgørende en kamp for hovedstaden.

Du kan støtte projektet, hvis du er forhindret i selv at tage turen, via MobilePay på 332276 Alle beløb tæller!

Er der spørgsmål omkring initiativet, så ræk ud til os i Foreningen. Vi håber på jeres støtte og forståelse, og glæder os til at se et stærkt hold af Københavnere i kampen for Europa!

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

September 14, 2021

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Tidspunkt: torsdag den 9. juni kl. 19.00 

Sted: Parken

Dagsorden jf. Sektion 12 Foreningens vedtægter:

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent 

4. Indkomne forslag. - Forslag skal være modtaget på foreningen@s12.dk senest en uge før generalforsamlingen. 

5. Valg (Jf. § 3) 

6. Eventuelt

Generalforsamlingen starter kl. 19.00. 

Alle medlemmer har adgang, man tilmelder sig ved at sende en mail til foreningen@s12.dk med angivelse af medlemsnr. 

I henhold til Foreningens vedtægter § 7 har medlemmer af Foreningen, der har haft gyldigt medlemskab i mindst 3 måneder forud for generalforsamlingen, stemmeret til generalforsamlingen. Alle stemmer vægtes ens.

Man kan få godkendt fuldmagter gennem henvendelse til foreningen@s12.dk indtil den 7. juni.

Vel mødt,

Med venlig hilsen

Sektion 12 Foreningens bestyrelse


SEKTIONEN UDVIDER TIL ALLE KAMPE

Sektion 12 udvides til alle kampe: et nyt kapitel i historien om F.C. Københavns fanmiljø bliver skrevet i dag!
July 5, 2021

Den imponerende udvikling vi har set i fanmiljøet omkring F.C. København de seneste sæsoner, betyder nu, at Sektion 12 permanent vil blive udvidet til både at omfatte Sektion 12 nedre og øvre, samlet i én stemningstribune. Det er resultatet af over 7000 (!) solgte sæsonkort til Sektionen, og en stor milepæl for vores fanmiljø.

Det er fantastisk, at vi er kommet så langt som fanmiljø, som betyder at en permanent udvidelse af Sektion 12 nu er uundgåelig. Det var aldrig sket uden det enorme arbejde, der er lagt i at skabe den kultur og det miljø, som siden 2006 er bygget op på Sektionen – præcis som det aldrig var sket, uden den enorme opbakning tribunen har fået af tusindvis af F.C. Københavnere igennem de seneste mange sæsoner.

Sektion 12 har vokset sig så stor over de sidste 15 år, men har fortsat potentiale til at udvikle sig endnu mere. Det er vores ambition, at der ikke skal være nogen forskel på oplevelsen, når man kommer på tribunen, hvad end man er placeret på Sektion 12 øvre eller nedre. For fremover er det ét samlet Sektion 12. Det betyder, at der kommer til at være det samme setup på øvre og nedre (dvs. capo, trommer osv.), og at vi løbende har gang i et større renoveringsprojekt, så den øvre tribune vil blive en fast integreret del af Sektionen. Derfor vil vi gerne opfordre alle til at tage yderligere medejerskab af tribunen, og ikke mindst dens fremtidige udvikling. Det betyder at støtte op i alle kampe, store som små, øvre som nedre. Det bliver en fantastisk rejse!

Vi starter et nyt kapitel som fanscene allerede den 18. juli 2021, hvor den nye sæson begynder, hvilket også er året for Sektion 12’s 15-års jubilæumssæson. Det er derfor på mange måder en ny start for både F.C. København som klub, for holdet, for spillerne og ikke mindst for os som Skandinaviens største stemningstribune.

Vi forventer ikke, at vi fra start kommer til at se en udsolgt Sektion 12 øvre til alle kampe. Ting tager tid, ligesom det tog tid at opbygge en fast tribunekultur på den nedre tribune. Men vi er godt på vej, og vi har fundamentet, antallet og opbakningen til, at vi kan arbejde videre med vores drøm om, at Sektionen på sigt bliver fyldt til alle kampene, uanset modstander, tidspunkt og årstid - og vi håber at folk vil tage del i rejsen om at tage tribunen til det næste niveau.

Det, som der er sikkert allerede nu er, at der bliver kampe hvor det ikke er muligt at komme på Sektionen, hvis man ikke har et sæsonkort/billetabonnement. Vi opfordrer derfor alle Københavnere til at få købt deres sæsonkort, inden det er for sent, hvis man vil være garanteret en plads på tribunen.

Sæsonkort findes her: https://www.fck.dk/kort/kort-paa-sektion-12.

Vi ses om et par uger, hvor vi tager hul på en ny sæson for F.C. København!

/Sektion 12 Foreningen

SEKTION 12 - I KONSTANT UDVIKLING

Sektionen er i rivende udvikling, på trods af corona-restriktioner. Læs mere nedenfor.
April 27, 2021

Sektion 12 Foreningen har her, efter lidt over et halvt år under corona-restriktioner, vokset sig til en stor og loyal fanforening omkring F.C. København – noget som vi er super stolte og imponerede over.

På trods af, at vi som forening har været – og fortsat er - påvirket af de restriktioner, som vi og klubberne er underlagt, arbejder vi dagligt på at forbedre forholdene for vores medfans på Sektionen, og er i ugentlig kontakt med klubben omkring vores ønsker til forbedringstiltag. Det betyder, at selvom man måske ikke mærker det som medlem, som situationen er nu, så bliver der knoklet for at være klar til at præsentere jer for en masse nyt, når vi for alvor er tilbage.

Vi har i Foreningens bestyrelse præsenteret F.C. Københavns ledelse for konkrete tribune- og tifoforbedringer, som vi løbende arbejder målrettet efter i samarbejde med klubben. Både via vores 700.000 kroners støttetifo, som skal finansiere tribuneforbedringer i Parken, samt indsamlingen til et nyt hejsesystem og medlemskontingentet, som udelukkende går til at forbedre fanoplevelsen. Den visuelle transformation af Sektionen er kun lige begyndt. Som mange har bemærket med Dame N’Doye, der var første skridt på rejsen, ser vi frem til at kunne præsentere jer for den store, visuelle forandring som tribunen efter planen vil have gennemgået, når vi starter op i den nye sæson. Da vi i fremtiden ser, at Øvre Sektion 12 i lige så høj grad skal være en del af Sektionen, også til almindelige kampe, indgår der samtidig konkrete planer for at forbedre den visuelle del af den øvre tribune, indføre bod m.v. - så man på samme måde, og i endnu højere grad, føler sig som en del af Sektionen, i de kampe hvor man står på øvre.

Samtidig har vi gang i en række andre tiltag, som f.eks. udvikling af en ny platform, der skal gøre det nemmere for medlemmerne. Det gælder blandt andet når man skal modtage information om f.eks. samlinger og arrangementer, vise medlemskort i boden og i busserne, og nemmere tilmelding af udebaneture. Derudover har vi stort fokus på nye produkter i boden og optimere alt omkring den, f.eks. ved indførsel af MobilePay-betaling, som skal gøre det lettere for medfans. Der kommer også til at være unikke muligheder som medlem, f.eks. specielle t-shirts og arrangementer, og vi har planer for at gøre noget ekstraordinært for de 600 medlemmer, som fortsat har støttet Foreningen i corona-tiden.

Alt dette bliver kun gjort muligt grundet den store opbakning vi har mærket i Foreningen, på trods af alt der er foregået, og vi håber at kunne invitere medlemmer til dette i langt højere grad, når restriktionerne lempes.

Det er ingen hemmelighed, at vi har store visioner for Sektionen. Målet er, at vi konsekvent skal være Nordens største stemningstribune med 8000 fans. Alt hvad vi gør, gør vi for at nå hen imod en bedre fan oplevelse, øge inddragelsen og fællesskabsfølelsen, og gøre det endnu nemmere, og endnu federe, at støtte F.C. København. Det skal vores tiltag bidrage til, og vi er godt på vej – takket være jeres hjælp.

Vi ses snart!

/Sektion 12 Foreningen

STØTTETIFO: GØR TRIBUNERNE HVIDE OG BLÅ!

Dæk tribunen i klubbens farver; og støtte vores klub samtidig!
November 11, 2020
Hvorfor?

Det er ingen hemmelighed at vores klub - som mange andre - er hårdt presset grundet corona. Derfor gør vi det nu muligt for alle fans af F.C. København at kunne støtte klubben både visuelt og økonomisk - et fandrevet støtteprojekt, hvor alt går ubeskåret til klubben. Dette skal finansiere klubbens fremtidige fantiltag og tribuneforbedringer, som på den måde blive finansieret af fansene i en hård tid, mens vi samtidig gør tribunerne hvide og blå!

Dette er muligheden for dig hvor du, din familie og dine venner kan støtte klubben, gøre tribunen hvid og blå igen og give spillerne en visuel opbakning - og alle komme ind i Parken og selv bidrage til opsætningen af tifoen.

Hvordan?

For hver 100 kr. køber man ét stykke mosaik, som vil blive sat op på tribunen – målsætningen er, til en start, på denne måde at fylde sæderne på nedre del af Sektion 12 i klubbens farver. Mosaikstykket kan du enten selv være med til at sætte op, når vi åbner for fans på tribunen en gang om ugen, eller blot overføre og støtte op om projektet - så sætter vi det op for dig. Alle der har købt et stykke mosaik kan hente et diplom, så man har et minde for sin opbakning til klubben.

Alle beløb er velkomne. Mobilepay til 80005 eller køb via fckfc.dk - så laver vi løbende status, og tæller op hvor meget det svarer til af mosaikstykker vi kan dække tribunen med uge for uge i klubbens farver!

Hvornår?

Projektet kommer til at løbe på ubestemt tid, hvor vi stykke for stykke gør tribunen hvid og blå; og samtidig støtter vores klub i en hård tid. Indsamlingen er startet, og vi åbner for første gang for alle på tribunen d. 21. november fra 10-16 op til Randers-kampen mandag d. 23. Det er begrænset antal på tribunen ad gangen, så kom spredt over hele åbningsperioden; vi løber ikke tør!

Foreningen og fanklubben står for det praktiske på dagen. Finansiering af tifomaterialer m.v. sker via tifoudvalget; på den måde går alle beløb til vores klub.

Dette er det første fandrevne støtteprojekt i klubbens historie; og i en historisk svær tid. Vi har brug for klubben, og klubben har brug for os.

Vi håber at man vil støtte op, små som store; for vores klub og vores by!

Sektion 12 Foreningen og FCKFC

FLERE FANS PÅ STADION – NU!

November 1, 2020

Superliga-kampe spilles weekend efter weekend i det danske land. 11 mod 11. Vores elskede spil på grønsværen. Men noget mangler. Noget helt essentielt mangler. Nogle ville mene, at kernen i vores elskede spil ikke er til stede. Atmosfæren. Den der summen. Summen af kærlighed, følelser og dyb passion. Fans. Vi mangler fans.

”Hvordan håndterer man en pandemi i samfundet?” – et svært spørgsmål at besvare, og ikke et spørgsmål vi har tænkt os at besvare, da det kan diskuteres fra nu af og til den dag bif vinder det danske mesterskab – måske for evigt.

Formålet med dette opråb er ikke at diskutere den generelle håndtering af COVID-19 situationen i Danmark med vores politikere. Nej, formålet med dette opråb er at gøre de danske politikere opmærksom på den nuværende uretfærdighed og manglende sans for fornuftige argumenter, som præger afviklingen af dansk fodbold i disse COVID-19 tider. Alle fodboldklubber – store som små. Situationen er seriøs, og det er grotesk at se hvordan politikerne passivt ser på, mens de opfinder undskyldninger og forklaringer uden hold i virkeligheden eller snert af evidens.

Under genåbningen af Danmark indførte de danske superligaklubber en sikker måde at gå til fodbold på under disse COVID-19 omstændigheder. Denne specielle COVID-19 afvikling af danske superligakampe fik navnet ”Superligaordningen”. Superligaordningen blev godkendt af sundhedsmyndighederne og sikrer, at alle forholdsregler overholdes med det formål at forhindre smitte af COVID-19. Se f.eks. her, hvordan man sikrer at forholdsreglerne bliver overholdt; smittesporing, afstand, egne boder og toiletfaciliteter m.v. https://www.youtube.com/watch?v=_ky1KZt6S-8    

Lige nu eksisterer begrænsningen på 500 tilstedeværende ifm. fodboldkampe i Danmark uanset størrelsen på stadion, hvor den pågældende kamp finder sted. Og det er inklusiv personale. I læste rigtigt – ALLE fodboldklubber i Danmark er underlagt en begrænsning på maksimalt 500 tilstedeværende i forbindelse med kampafvikling uanset størrelsen på stadion. Det vil sige, at den samme antals-begrænsning gælder for en kamp spillet på bane 1 i den lokale serieklub, som i f.eks. Parken med en kapacitet på over 38000 tilskuerpladser. Dette kan være uhyre svært at forstå, når netop argumentet om størrelse på arealet har været flittigt anvendt blandt vores politikere, når de er blevet spurgt ind til, hvorfor Tivoli er i sin gode ret til at have op imod 20.000 gæster på samme tid. Derudover kan man samtidig kigge på f.eks. Vega eller biograferne, som tillader 500 gæster – ikke inklusiv personale. Der er derfor tilladt flere mennesker disse to steder, indendørs, end udenfor spredt over 38000 pladser i Parken, på trods af at evidensen vedrørende coronavirus’ smitteprocent udenfor kontra indendørs.

Det giver simpelthen ikke mening at fastholde denne restriktion, hvad angår antallet på 500, uden som minimum at foretage en individuel vurdering af hvert stadion, eller kigge på en %-mæssig udnyttelse af kapaciteten generelt i Danmark. Det skriger til himlen af ignorance og manglende hørbarhed i forhold til saglige argumenter, at politikerne til stædighed fastholder det. Argumenterne som f.eks. fyldte barer ved at tillade fans på stadion, eller at den offentlige transport skulle blive belastet (udenfor myldretiden!) er at gribe efter halmstrå, uden at gide sætte sig ind i tingene. Og denne ligegyldighed fra politikernes side rammer klubberne dyrt! Samtidig vælger man, fra kulturministerens side, at direkte opfordre til at skulle turde at holde arrangementer. Som hun siger ”Jeg ved godt, at det er svært med håndsprit og afstand, men det bliver alt for lang en vinter, hvis vi holder op med at arrangere ting”. Og det bliver en endnu længere vinter hvis fodboldklubberne forbydes det på trods af afstand og håndsprit – sæt dig ind i tingene!

De danske fodboldklubber har bevist gentagende gange under genåbningen af Danmark, at de kan afvikle fodboldkampe i en sikker og tryg ramme med minimal risiko for smittespredning. Ved at fastholde restriktionerne betyder det, at der til dagens kamp er tilladt ca. 250 fans på 38200 pladser, svarerende til én fan pr. 159 sæder. Vi har markeret dette på tribunen, og håber at det kan være med til – igen – at sætte fokus på de urimelige krav fodboldklubberne er underlagte.

1 FAN = 159 SÆDER

SYMBOLIKPOLITIK > SUND FORNUFT?

Udmelding vedrørende den nuværende situation i F.C. København

October 2, 2020

Dagen efter en af de mest skandaløse præstationer i det seneste årti er der ingen tvivl om længere, at vores klub bløder voldsomt, hvad angår det sportslige område i F.C. København. Resultaterne på banen i år 2020 har resulteret i en pointhøst, hvad svarer til en placering som nr. 11 i Superligaen, man har i 2020 tabt flere Superliga-kampe end man har vundet, og kun sidste sæsons europæiske bedrifter har holdt positivismen oppe. På baggrund af den nuværende situation følte vi os nødsaget til at reagere efter gårsdagenskamp; en kamp, der desværre blot var endnu et symbol på den situation vi befinder os i.

EFTER KAMPEN

I går aftes efter kampen samlede den københavnske fanscene sig foran Parken for at udvise den utilfredshed og skuffelse over, at vores spillere på banen ikke leverer den indsats, som det kræves af dem, når man bærer vores elskede logo på brystet.

Vi har ingen interesse i at køre hetz på klubbens spillere, men vi vil under ingen omstændigheder tillade nuværende FCK-spillere at præstere så langt under niveau iført den hvide trøje, og finde os i en attitude, hvor man på banen kan grine efter den slags præstationer.
At spille i F.C. København er en ære udover det sædvanlige, hvor det kræves, at man giver sig 100% i hver eneste kamp - uanset hvem man møder. Det har været pinligt at se, hvordan spillertruppen sagtens har kunne motivere sig til store europæiske opgør mod Celtic FC og Manchester United, hvorefter indsatsen har været fuldstændig fraværende mod danske klubber i Superligaen.
Det er i Superligaen, at man gør sig fortjent til at spille i Europa og IKKE omvendt. At spille europæiske kampe i F.C. København er en bonus, men det er vores indsats i den hjemlige liga, som skal danne fundamentet for vores europæiske kampagner.

Ovenstående budskaber blev overbragt til repræsentanter for spillertruppen i en respektabel og saglig tone, hvor begge parter fik kigget hinanden i øjnene, og man sammen kunne se frem imod resten af sæsonen, og de forventninger man har til hinanden.

DEN SPORTSLIGE LEDELSE – HANDLING NU!

Vi må erkende, at det skriger til himlen, at spillerne på banen har brug for nyt blod både i og omkring truppen. Det er længe siden at vores F.C. København har fremstået så tandløse, som vi ser lige nu. Spillertruppen kan ikke løbe fra deres ansvar, hvor der mangler vilje og gejsten til at kæmpe for hinanden, hive hinanden op imodgang og træde forrest, men når alt kommer til alt, så falder det hele tilbage på én person.

Det spillemæssige udtryk på banen har sejlet i lang tid, hvor modstanderne i Superligaen (eller Rijeka, for den sags skyld) har nemmere ved at læse vores spilsystem og taktiske dispositioner end en børnebog. Der mangler konstant idéer og kreativitet på modstanderens banehalvdel, hvor det er nemt at forsvare sig imod os, så længe man kan stå imod indlæg fra siderne. Spillerne på banenskriger efter nye løsningsmuligheder fremfor konstant at spille på forsiden af modstanderen.

Sandhedens time er kommet, og vi må erkende, at vores spilkoncept er udløbet – både hvad angår spillernes mentalitet på banen, men også det holdtaktiske i forhold til at vinde Superliga-kampe.

Vi må på baggrund af seneste sæson, og starten på denne sæson, erkende, at vi befinder os i en dyb krise som klub, hvad angår det sportslige setup. Den resultat- og spillemæssige krise har skubbet til magtbalancen i dansk fodbold,og vi er nødt til at reagere på dette.

Vi kan ikke bare kigge på, mens vores elskede fodboldklub er i gang med at ødelægge vores magtposition i dansk fodbold og renommé i Europa, som vi har opbygget gennem de sidste 20 år. Vi er nødt til at reagere for at bringe F.C.København tilbage som Skandinaviens største fodboldflagskib, og det kræver først og fremmest en ny handleplan fra den sportslige sektor i F.C. København. Ledelsen i F.C. København er nødt til at tage deres ansvar seriøst og bringe vores elskede fodboldklub tilbage på ret kurs.

Vi fans vil altid støtte op omkring klubben og spillerne på banen, men vi er nødt til at råbe vagt i gevær, når vi kan mærke, at vores klub er ved at miste grebet om situationen. F.C. København skal være klubben, som ingen ønsker at møde og den frygt har vi ikke indgydt til i alt for lang tid.

Vi forventer handling nu!

//Urban Crew

Udmelding vedrørende seneste stramninger

Yderligere tiltag rettet mod fodboldklubber
September 16, 2020

F.C. København Fan Club og Sektion 12 Foreningen stiller sig uforstående overfor regeringens nye stramninger.

Corona smitten blusser op i Danmark igen og det skal selvfølgelig tages alvorligt i hele samfundet. I dag er vi således blevet mødt af nye stramme restriktioner, der igen har stor betydning for os som fodboldfans. Weekendens derby, som vi havde set frem til, er blevet underlagt retningslinjerne om, at der nu igen kun må være 500 tilskuere til kampe i hovedstaden.

F.C. København har tidligere i dag meldt ud, at de har foreslået divisionsforeningen, at man udskyder derbyet, hvilket vi var fuldstændig enige i var det eneste rigtige at gøre. Det har divisionsforeningen her til aften afvist.

Vi er brandærgerlige over, at restriktionerne endnu en gang rammer fodbolden så hårdt som de gør. Vi har som fans af F.C. København fulgt alle retningslinjer vi er blevet pålagt og vi ved, at også F.C. København har taget opgaven strengt alvorligt og har fulgt alle regler til punkt og prikke.

Vi er udmærket klar over, at fodboldkampe tidligere har været anset for et centralt sted, hvor smitten kunne sprede sig eksplosivt, men så vidt vi er bekendte med, har der ikke været et eneste tilfælde, hvor smitten har spredt sig til en fodboldkamp efter retningslinjerne er indført.

I F.C. København er man gået allerforrest for igen at kunne åbne portene ansvarligt for så mange fans som muligt og det er simpelthen så nedslående en nyhed, at vi nu igen rykker to skridt tilbage på trods af, at der fra vores side er blevet gennemført flere vellykkede kampe i Parken. De i forvejen strenge retningslinjer har kostet F.C. København uanede mængder af penge og arbejdstimer og alt dette synes at være til ingen verdens nytte nu.

Til gengæld har vi set magtesløse til mens andre klubber er begyndt at slække på kravene og vi finder det ærligt talt en smule mærkværdigt, at det ikke har nogen former for konsekvens for dem der sløser, men i stedet sænkes tilskuerantallet drastisk hos de klubber, der rent faktisk tager situationen alvorligt.

Fodboldfans er blevet mødt med strengere krav for at komme til en fodboldkamp end en tur ned at handle, men vi har alle vidst, at ville vi gerne se fodbold, så var det præmissen. Vi tager selvfølgelig situationen alvorligt, hvilket vi hele tiden har gjort. Derfor har vi passet på og været ansvarsfulde overfor hinanden, men det er åbenbart ikke nok og det er vi uforstående overfor.

Det samme er vi overfor Divisionsforeningens beslutning om ikke at udsætte ligaens største og mest imødesete opgør, så flest muligt mennesker vil kunne komme på stadion og skabe en bedre ramme om kampen, end de par hundrede, der nu kan komme ind. I en tid, hvor klubberne bløder penge, finder vi det mærkelig, at man fra øverste instans ikke giver den håndsrækning og hjælper både klub og fans.

     

NY SÆSON, FORENING OG HJEMMESIDE

Sæsonstart og lancering!
September 13, 2020

I dag lanceres Sektion 12 Foreningen og vores nye hjemmeside for alle F.C. Københavnere i og omkring det københavnske fanmiljø.  Sektion 12 Foreningen er stiftet af en række fans, som siden Sektionens åbning i 2006 har været blandt drivkræfterne bag udviklingen af tribunen. Vores mål og vision er at tage Sektionen til det næste niveau; vi vil give de bedste forudsætninger for vores medfans til at støtte F.C. København.

Vi har været spændte på lanceringen i månedsvis, og håber at alle støtter op; ris, ros og inputs modtages gerne på foreningen@s12.dk. Læs mere om foreningen under "Forening"-menupunktet, hvor der er mulighed for at indmelde sig.

Det vil samtidig være muligt at melde sig ind fysisk ved vores tilmeldingsbod foran Sektionen fra 12-15 i dag. Her vil der være mulighed for at få en eksklusiv t-shirt til de fremmødte medlemmer, så længe lager haves.